İletişim bilgileri

  • Sanset Gıda Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Balabandere Cad. İlaç Sanayi Yolu No: 14
  • 34460 İstinye - Sarıyer/İSTANBUL

DUYURULAR

09.02.2024 / 1

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:399678-0

Ticaret Unvanı : SANSET GIDA TURIZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.İLAN

Ticaret Adresi : İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 Sarıyer-İstanbul

Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı, Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 21.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bölünen şirket olarak yeni kurulacak bir anonim şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No: 14 Sarıyer-İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

(18983418-18983419-18983420)

 

 

 

09.02.2024 / 2

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:399678-0

Ticaret Unvanı : SANSET GIDA TURIZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi : İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 Sarıyer-İstanbul

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu, Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca bölünme işlemine ilişkin alınan 21.12.2023 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan bölünme planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları, faaliyet raporları ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14

Sarıyer-İstanbul adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171.maddesi gereğince ilan olunur.

(18983421)